Ürünlerimiz

İzolator

Enerji nakil hatlarını, şalt sahaları ve dağıtım merkezlerindeki baraları, tespit edildikleri yerden yalıtan ve taşıyan elemanlara izolatör denir.

E-95 ,zolatör

E-95 İzolator

Ürün Bilgisi

Mesnet izolatör

Mesnet İzolator

Ürün Bilgisi

VHD-35 İzolator

VHD-35 İzolator

Ürün Bilgisi